Сабақ кестесі ІІ аусым 2016-2017

Апта

 күндері

5 «А»

 

5 «Ә»

 

5  «Б»

 

6 «А»

 

6 «Ә»

 

7 «А»

 

7 «Ә»

 

    Дүйсенбі Д/ш

Қаз тарих

Математика

Қазақ тілі

Орыс тілі

Қазақ тілі

Өзін – өзі тану

Математика

 

Қазақ тілі

Математика

Информатика

Орыс тілі

 

 

Қазақ тілі

Математика

Биология

Қаз тарих

Д/ш

Математика

Қаз тарихы

Музыка

Қазақ тілі

География

Қазақ тілі

Орыс тілі

Д/ш

Ағылшын

Информат

Алгебра

Қазақ тілі

Дүн жүзтарих

Өзін –өзі тан

Ағылшын

Сейсенбі Математика

Қазақ әдеб

Орыс тілі

Информатика

Қаз тарих

Математика

Қазақ әдебиеті

Д/ш

Д/ш

Қаз әдебиеті

Математика

Қаз  тарих

 

Қазақ әдеб

Дүн жүзтарих

Математика

Орыс тілі

Ағылшын

Д/ш

Информатика

Қаз әдебиеті

Ағылшын

Математика

Д/ш

 

Қаз әдебиет

Геометрия

География

Дүн жүз тар

Орыс тілі

 

Геометрия

Орыс әдеби

Қаз тарих

Технология

География

 

Сәрсенбі Математика

Орыс әдеб

Ағылшын

Қазақ тілі

Д/ш

 

Қазақ тілі

Математика

Д/ш

Орыс әдебиеті

Ағылшын

Қазақ тілі

Жаратылыс

Математика

Ағылшын

Өзін – өзі т.

 

Қаз  тарих

Математика

География

Орыс әдеб

Қазақ тілі

Д/ш

Математика

Биология

Қаз тарих

Қазақ тілі

География

Орыс тілі

Д/ш

Қаз тарих

Алгебра

География

Қазақ тілі

Алгебра

Д/ш

Қазақ әдеб.

Биология

Орыс тілі

 

       Бейсенбі Жаратылыс

Математика

Қазақ әдеб

Технология

Бейнелеу

Қазақ әдебиеті

Математика

Д/ш

Ағылшын

Информатика

Математика

Қазақ тілі

Қазақ әдеб

Бейнелеу

Музыка

Математика

Технология

Информатика

Қазақ әдеб

Ағылшын

Орыс тілі

Ағылшын

Математика

Қазақ әд.

Технология

Д/ш

Биология

Физика

Қаз тарих

Математика

Орыс тілі

Физика

Қазақ тілі

Геометрия

Орыс тілі

Д/ш

 

Жұма Математика

Ағылшын

Қазақ тілі

Өзін – өзітан

Орыс тілі

Қазақ тілі

Математика

Технология

Бейнелеу

Музыка

 

Орыс әдеб.

Қазақ тілі

Математика

Д/ш

Ағылшын

 

Қазақ тілі

Математика

Өзін – өзі т.

География

Биология

 

Математика

Дүн жүзтарих

Д/ш

Қазақ тілі

Биология

 

Д/ш

Қазақ әдеб

Геометрия

Ағылшын

Технология

 

Ағылшын

География

Қаз тарих

Биология

Қазақ тілі

 

Сенбі Математика

Қазақ әдеб

Музыка

Д/ш

 

Математика

Орыс тілі

Жаратылыс

Қазақ әдебиеті

Д/ш

Математика

Технология

Орыс тілі

Математика

Бейнелеу

Орыс тілі

Музыка

Орыс тілі

Математика

Өзін-өзітану

Бейнелеу

Қазақ тілі

Физика

Алгебра

Биология

Өзін-өзітану

Физика

Қазақ тілі

Алгебра

Информатика

Д/ш